Anna Szczepaniak

Anna Szczepaniak

Forrec Ltd.Toronto

http://www.forrec.com

E: aszczepaniak@forrec.com

P: 416-696-8686 x231

SPECIALITIES

Hospitality